Yr sentence example

yr
 • yr :onc¢ ..
  0
  0
 • Thus if the plane is normal to Or, the resultant thrust R =f fpdxdy, (r) and the co-ordinates x, y of the C.P. are given by xR = f f xpdxdy, yR = f f ypdxdy.
  0
  0
 • The components of velocity of the moving origin are denoted by U, V, W, and the components of angular velocity of the frame of reference by P, Q, R; and then if u, v, w denote the components of fluid velocity in space, and u', v', w' the components relative to the axes at a point (x, y, z) fixed to the frame of reference, we have u =U +u' - yR +zQ, v =V +v -zP +xR, w=W +w -xQ +yP.
  0
  0
 • Pwllheli commands a good view of Merionethshire and of the Snowdon range, with the entire sweep of Cardigan Bay, Carreg yr ymbill (gimlet stone) at the mouth of the harbour, Abersoch and St Tudwal's Islands.
  0
  0
 • Among his publications were the well-known quarterly magazine Y Traethodydd (" The Essayist"), Gwyddoniadur Cymreig (" Encyclopaedia Cambrensis"), and Dr Silvan Evans's English-Welsh Dictionary (1868), but his greatest achievement in this field was the newspaper Baner Cymru (" The Banner of Wales"), founded in 1857 and amalgamated with Yr Amserau (" The Times") two years later.
  0
  0
  Advertisement
 • Summing up for all the forces of the given system, we obtain a force R at 0, whose components are X~(X,), Y~~(Yr), Z~(Z,), (6)
  0
  0
 • If P, be the force at (Xr, Yr, Zr), acting,in the direction (1, m, n), the formulae (6) and (~) reduce to X = Z(P).
  0
  0
 • Let yr be the linear velocity of the point E fixed in the plane of axes AOB.
  0
  0
 • Accidence.-Welsh has a definite article yr, " the," which becomes r after a vowel, and y before a consonant unless already reduced to r.
  0
  0
 • Thus yr oen, " the lamb," i'r ty, " into the house," yn y ty, " in the house."
  0
  0
  Advertisement
 • The relative pronouns are nominative and accusative a, oblique cases ydd, yr, y.
  0
  0
 • The expressions yr hwn, y neb, " the one," are mistaken for relatives by the old grammarians; the true relative follows: yr hwn a =" the one who."
  0
  0
 • Affirmative particles: yr, fe.
  0
  0
 • In Welsh the name is Ynys yr Afallon, usually interpreted "Isle of Apples," but possibly connected with the Celtic tradition of a king over the dead named Avalloc (in Welsh Afallach).
  0
  0
 • Ass yr.
  0
  0
  Advertisement
 • As such he is e yr j rcop (" leader"), oiKivTfs (" founder"), 8cop.arirns (" god of the home").
  0
  0
 • yr Cr ii ?
  0
  0
 • Dyma ardal Jemima Niclas, a Dewi Emrys, y mor ar mynydd, yr Adar ar blodau gwylltion.
  0
  0
 • Allan i'r ysgol, ond cânt yr effaith fwyaf yn yr ystafell ddosbarth.
  0
  0
 • Fodd bynnag, y gwir yw bod amrywiaeth eang yn yr Arian a gaiff ysgolion ar draws Cymru.
  0
  0
  Advertisement
 • beth fydd yr ateb.
  0
  0
 • beth sydd yn yr adroddiad: gallwch ddarllen yr union eiriau hyn ar wefan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru.
  0
  0
 • bod gennym lais i bobl hyn yng Nghymru, ac yr ydym yn cefnogi'r mesur hwnnw.
  0
  0
 • O ystyried yr holl bobl sydd mewn cartrefi gofal ar gyfer oedolion, mae'n amlwg bod y ffigurau hyn yn isel iawn.
  0
  0
 • He's yr solid gold, disco bunny, cattle rustling, number one hit single, leaning bag of power.
  0
  0
  Advertisement
 • censorship attempt from a 14 yr old boy.
  0
  0
 • Presents the held constant thus lambda sub yr at riskthe book.
  0
  0
 • Mae digon o arian yn cael ei wario yn y gyllideb iechyd, ond defnydd priodol yr arian hwnnw sydd Dan amheuaeth.
  0
  0
 • felly yr ydym yn sicr yn croesawu hynny.
  0
  0
 • friable sandy clay (7.5 YR 3/3 dark brown) with more stones overlay this.
  0
  0
  Advertisement
 • ge from 4 to 12 g m -1 yr -1.
  0
  0
 • Yr ydym ar gam newydd o fuddsoddi mewn datblygiadau cyfalaf.
  0
  0
 • gan brif weithredwr yr awdurdod datblygu oedd bod hyn yn arferol.
  0
  0
 • Nid oes ganddynt yr un problemau â darparu gofal iechyd uniongyrchol gan fod ganddynt ganolfannau galw-mewn sy'n cael eu harwain gan nyrsys.
  0
  0
 • Yr unig gyfle arall oedd cynnig a gynigiwyd fel dadl gan blaid leiafrifol a gyflwynwyd gan Blaid Cymru.
  0
  0
  Advertisement
 • Yr ymateb yn y llythyr gan brif weithredwr yr awdurdod datblygu oedd bod hyn yn arferol.
  0
  0
 • Mr Tuplin is a 5 yr old chestnut gelding, who belonged to a rather well known Shiek out in Dubai... .
  0
  0
 • The last glacial reached its maximum at about 22,000 yr BP.
  0
  0
 • holograph manuscript of an article on ' Ysgol yn yr Andes ' by Lewis Humphreys.
  0
  0
 • The last interglacial, from about 70,000 to 130,000 yr BP, was typical in this respect.
  0
  0
  Advertisement
 • I'm a 2 yr old lady Collie who is a bit of a control freak.
  0
  0
 • lambda sub yr across areas may are allowed under.
  0
  0
 • Addition rates range from 4 to 12 g m 4 to 12 g m -1 yr -1.
  0
  0
 • The barrels are not re-made as is common practice. tastings 18 yr old, 86 proof Perhaps the defining highland malt.
  0
  0
 • mater yr ydym yn ei godi yn y ddadl heddiw.
  0
  0
  Advertisement
 • Yr ydym wedi bod yn gyson ar y mater hwn.
  0
  0
 • Fodd bynnag, mae yr un mor berthnasol i'r ddadl hon.
  0
  0
 • nodus nodi anghenion yn gynnar yn ffactor allweddol, ac mae angen hyfforddi athrawon i adnabod yr arwyddion.
  0
  0
 • peri cryn bryder, o ran amddiffyn oedolion, yw'r cynnydd yn nifer yr ymchwiliadau.
  0
  0
 • Un mater sy'n peri cryn bryder, o ran amddiffyn oedolion, yw'r cynnydd yn nifer yr ymchwiliadau.
  0
  0
  Advertisement
 • reversible on discontinuation at 1 yr follow up.
  0
  0
 • sail honno, yr ydym yn barod i ganiatáu i'r gyllideb gael ei derbyn.
  0
  0
 • Limiting the sample lambda sub yr similarly these states percent of cshcn.
  0
  0
 • If the equation of this line, referred to new coordinate axes in the plane area, is written xcos a+y sin a - h=o, (3) R = f f p(h - x cos a - y sin a)dxdy, (4) zR= f fpx(h - xcos a - y sin a)dxdy, (5) yR = f f py(h - x cos a - y sin a)dxdy.
  0
  0
 • By the Britons the spot seems to have been called Ynys yr Afalon (latinized as Avallonia) or Ynysvitrin (see Avalon), and it became the local habitation of various fragments of Celtic romance.
  0
  0
 • Neuropsychological deficits only partly reversible on discontinuation at 1 yr follow up.
  0
  0
 • Ar y sail honno, yr ydym yn barod i ganiatáu i'r gyllideb gael ei derbyn.
  0
  0
 • That said, his 16 yr old son just moved in with him and has become very attached to me because I talk to him like a friend rather than a step-mom type.
  0
  0
 • The watch withstands water up to 30 meters and comes with a 3 yr warranty.
  0
  0
 • In addition, this watch withstands water up to 30 meters and comes with a 3 yr warranty.
  0
  0