This website uses cookies to ensure you get the best experience. Learn more

nid

nid Sentence Examples

 • At the council of " Nid " he was reconciled to the other bishops of the province, but not restored.

  1
  2
 • At the council of " Nid " he was reconciled to the other bishops of the province, but not restored.

  1
  2
 • Ray's first book, the Catalogue plantarum circa Cantabrigiam nascentium (1660, followed by appendices in 1663 and 1685), was written in conjunction with his "amicissimus et individuus comes," John Nid.

  0
  0
 • nid.

  0
  0
 • It lies on the south side of the broad Trondhjem Fjord on a low peninsula between the fjord and the River Nid, its situation, though picturesque, lacking the peculiar beauty of that of Christiania or Bergen.

  0
  0
 • It rises picturesquely above the mouth of the river Nid, with a good harbour protected by an island from the open waters of the Skagerrack.

  0
  0
 • Fodd bynnag, nid faint o Arian sy'n cael ei wario yw testun y ddadl hon.

  0
  0
 • beth bynnag a ddywed y Gweinidog, neu beth bynnag fydd y sbin ar y mater, nid hon fu'r flaenoriaeth uchaf hyd yma.

  0
  0
 • bum mlynedd i roi prawf ar y gweithdrefnau sydd gennym yn awr, ac nid ydynt wedi gweithio'n dda.

  0
  0
 • Nid gwerth am arian yw peth felly a dyna nod amgen y weinyddiaeth hon.

  0
  0
 • felly nid oes yn rhaid ichi ddweud ' A, a ' wrthyf.

  0
  0
 • Nid yw hwn yn fater y gall y Blaid Lafur fod yn fodlon ag ef, ac ni all ymfalchïo ynddo ychwaith.

  0
  0
 • Nid oes gan gymuned y celfyddydau yng Nghymru hyder yn y Gweinidog mwyach.

  0
  0
 • Nid oes ganddynt yr un problemau â darparu gofal iechyd uniongyrchol gan fod ganddynt ganolfannau galw-mewn sy'n cael eu harwain gan nyrsys.

  0
  0
 • Nid felly y mae, pan edrychwch ar y ffigurau.

  0
  0
 • Fodd bynnag, nid yw hynny'n golygu i'r mater allweddol hwn gael ei drin yn synhwyrol mewn unrhyw ffordd.

  0
  0
 • Nid cymryd mantais yw i ni, fel plaid leiafrifol, gynnal dadl ar ddyfodol addysg ein plant.

  0
  0
 • Beth bynnag a ddywed ynnag a ddywed y Gweinidog, neu beth bynnag fydd y sbin ar y mater, nid hon fu'r flaenoriaeth uchaf hyd yma.

  0
  0
 • Ray's first book, the Catalogue plantarum circa Cantabrigiam nascentium (1660, followed by appendices in 1663 and 1685), was written in conjunction with his "amicissimus et individuus comes," John Nid.

  0
  0
 • The negative adverbs are ni, nid, conjunctive na, nad.

  0
  0
 • It lies on the south side of the broad Trondhjem Fjord on a low peninsula between the fjord and the River Nid, its situation, though picturesque, lacking the peculiar beauty of that of Christiania or Bergen.

  0
  0
 • It rises picturesquely above the mouth of the river Nid, with a good harbour protected by an island from the open waters of the Skagerrack.

  0
  0
 • The negative adverbs are ni, nid, conjunctive na, nad.

  0
  2
Browse other sentences examples →