Nid sentence example

nid
 • Ray's first book, the Catalogue plantarum circa Cantabrigiam nascentium (1660, followed by appendices in 1663 and 1685), was written in conjunction with his "amicissimus et individuus comes," John Nid.
  0
  0
 • It lies on the south side of the broad Trondhjem Fjord on a low peninsula between the fjord and the River Nid, its situation, though picturesque, lacking the peculiar beauty of that of Christiania or Bergen.
  0
  0
 • It rises picturesquely above the mouth of the river Nid, with a good harbour protected by an island from the open waters of the Skagerrack.
  0
  0
 • Fodd bynnag, nid faint o Arian sy'n cael ei wario yw testun y ddadl hon.
  0
  0
 • Nid gwerth am arian yw peth felly a dyna nod amgen y weinyddiaeth hon.
  0
  0
  Advertisement
 • Nid yw hwn yn fater y gall y Blaid Lafur fod yn fodlon ag ef, ac ni all ymfalchïo ynddo ychwaith.
  0
  0
 • Nid oes gan gymuned y celfyddydau yng Nghymru hyder yn y Gweinidog mwyach.
  0
  0
 • Nid oes ganddynt yr un problemau â darparu gofal iechyd uniongyrchol gan fod ganddynt ganolfannau galw-mewn sy'n cael eu harwain gan nyrsys.
  0
  0
 • Nid felly y mae, pan edrychwch ar y ffigurau.
  0
  0
 • Fodd bynnag, nid yw hynny'n golygu i'r mater allweddol hwn gael ei drin yn synhwyrol mewn unrhyw ffordd.
  0
  0
  Advertisement
 • Nid cymryd mantais yw i ni, fel plaid leiafrifol, gynnal dadl ar ddyfodol addysg ein plant.
  0
  0
 • Beth bynnag a ddywed ynnag a ddywed y Gweinidog, neu beth bynnag fydd y sbin ar y mater, nid hon fu'r flaenoriaeth uchaf hyd yma.
  0
  0
 • At the council of " Nid " he was reconciled to the other bishops of the province, but not restored.
  2
  2
 • The negative adverbs are ni, nid, conjunctive na, nad.
  0
  2