This website uses cookies to ensure you get the best experience. Learn more

mae

mae

mae Sentence Examples

 • The woman introduced herself as Annie Mae Wilkie and informed us she was the treasurer of Brockville, in addition to holding several other positions.

  1
  0
 • Mortgage lenders sometimes package a group of mortgage loans and sell them to Fannie Mae, and this means that Fannie Mae has an interest in homeowners making their payments beyond mere concern for the well-being of the housing market.

  1
  3
 • This page gives an overview of all articles in the 1911 Brittanica which are alphabetized under M to Mae.

  0
  0
 • Such were the Summae of the first disciples of mae."

  0
  0
 • The woman introduced herself as Annie Mae Wilkie and informed us she was the treasurer of Brockville, in addition to holding several other positions.

  0
  0
 • Anna mae a. Take the time home insurance michigan owner quote are some goods.

  0
  0
 • Mae'r dull o drefnu canolfannau galw-mewn wedi bod yn amrywiol dros ben.

  0
  0
 • Mae dau fater yn codi yn hynny o beth.

  0
  0
 • Gallwch eu gwrthod, ond dyna beth y mae'r swyddogion yn ei ddweud.

  0
  0
 • You can talk about something ongoing or in the recent past: Mae e wedi bod yn dost am wythnos.

  0
  0
 • Mae'n amlwg bod y dystiolaeth sydd ar gael yn amlygu y dylid bod yn rhagofalus.

  0
  0
 • Mae'n hanfodol ein bod yn mynd ati mewn ffordd wahanol i ddatrys y broblem hon.

  0
  0
 • O ystyried yr holl bobl sydd mewn cartrefi gofal ar gyfer oedolion, mae'n amlwg bod y ffigurau hyn yn isel iawn.

  0
  0
 • broses datganiadau gymryd 16 wythnos, ond mae rhai yn cymryd hyd at ddwy flynedd i'w cwblhau.

  0
  0
 • Mae hyn yn arwyddocaol o'r holl broses sydd wedi arwain at y cynnig terfynol hwn.

  0
  0
 • Fodd bynnag, tra bod y broses yn bwysig, mae angen cyflawni hefyd.

  0
  0
 • Felly, mae angen inni ganolbwyntio ar gyflawni yn ogystal ag ar broses.

  0
  0
 • Mae'r ffigur hwnnw yn is na 60 y cant erbyn hyn.

  0
  0
 • capitalization requirements to become a designated Fannie Mae lender.

  0
  0
 • Mae'n bleser bod yn ol gyda chi yn Llandudno.

  0
  0
 • Mae hynny'n newyddion da ac, wrth gwrs, yn rhan o'r ateb.

  0
  0
 • Mae ymddiriedolaeth iechyd yn y Gogledd wedi dweud wrthyf ei bod yn sefydlu arferion da gydag awdurdodau lleol ac eraill ar y sail honno.

  0
  0
 • Mae'n parhau i fod yn wir bod rhestrau aros yn dal i fod yn llawer uwch na phan sefydlwyd y Cynulliad yn 1999.

  0
  0
 • Fodd bynnag, mae hyfforddi staff yn dal i fod yn broblem i'r sector.

  0
  0
 • Mae digon o arian yn cael ei wario yn y gyllideb iechyd, ond defnydd priodol yr arian hwnnw sydd Dan amheuaeth.

  0
  0
 • deforested hillside between Mae Sot and Umphang on the 24/3/92.

  0
  0
 • elephant grass that borders the Mae Kok River.

  0
  0
 • Thaton The target here is Jerdon's Bushchat found in what remains of the native elephant grass that borders the Mae Kok River.

  0
  0
 • express a preference: Mae'n well ' da fi de.

  0
  0
 • Fannie mae lenders three to five.

  0
  0
 • Quick bad credit loans, Fannie mae student loan Adverse Credit Loans. fannie mae student loan.

  0
  0
 • It car company in insurance us had great insurance Fannie mae.

  0
  0
 • Most common claims recommends Fannie Mae 's located further from.

  0
  0
 • Regulations sections a here's how they approved Fannie Mae the failure to.

  0
  0
 • says Fannie Mae reflect that there wealthy for a think i know.

  0
  0
 • Fannie Mae lenders three to five.

  0
  0
 • Quick bad credit loans, fannie mae student loan Adverse Credit Loans. Fannie Mae student loan Adverse Credit Loans. fannie mae student loan.

  0
  0
 • It car company in insurance us had great insurance Fannie Mae.

  0
  0
 • felly y mae, pan edrychwch ar y ffigurau.

  0
  0
 • felly pam mae Lloegr yn gwneud yn well na Chymru?

  0
  0
 • Mae Heddlu Dyfed-Powys yn defnyddio dogfennau a gyhoeddir gan sefydliadau eraill, ac mae rhai ohonynt yn cael eu darparu yn Saesneg yn unig.

  0
  0
 • Proceed to Mae Sai, a fascinating trading post and an ideal place to buy handicrafts.

  0
  0
 • Most common claims recommends fannie mae 's located further from.

  0
  0
 • Regulations sections a here's how they approved fannie mae the failure to.

  0
  0
 • says fannie mae reflect that there wealthy for a think i know.

  0
  0
 • It car company in insurance us had great insurance fannie mae.

  0
  0
 • Nid felly y mae, pan edrychwch ar y ffigurau.

  0
  0
 • mae gennym ffordd bell i fynd.

  0
  0
 • mae hyn yn newydd da ond mae angen gwneud llawer mwy.

  0
  0
 • mae cleifion wedi bod mewn perygl.

  0
  0
 • mae hynny'n gynnydd o 1,000 y cant.

  0
  0
 • mae pobl yn pleidleisio.

  0
  0
 • The lowest premium approved Fannie mae month i was is the company.

  0
  0
 • Siw: Nac oes, ond mae Tippex ' da fi.

  0
  0
 • MEETING AND GREETING You can greet someone and ask after their health: ' Helo, sut mae?

  0
  0
 • Mae tri chynnig hanfodol yn y Papur Gwyn, ac mae tri chynnig hanfodol yn y Papur Gwyn, ac mae llawer o gefnogaeth i'r cyntaf o bob tu.

  0
  0
 • Mae'r amgylchedd byd-eang a'r pwysau yn effeithio ar bawb yn y Deyrnas Unedig, felly pam mae'r amgylchedd byd-eang a'r pwysau yn effeithio ar bawb yn y Deyrnas Unedig, felly pam mae Lloegr yn gwneud yn well na Chymru?

  0
  0
 • Mae llawer o'r canlyniadau gofal iechyd sydd gennym mor dda am fod ein sector sylfaenol mor gryf.

  0
  0
 • Fodd bynnag, mae yr un mor berthnasol i'r ddadl hon.

  0
  0
 • nodus nodi anghenion yn gynnar yn ffactor allweddol, ac mae angen hyfforddi athrawon i adnabod yr arwyddion.

  0
  0
 • Mae'r mater hwn yn peri pryder i gymunedau cefn gwlad yn y canolbarth ac yng ngorllewin Cymru.

  0
  0
 • Mae angen cefnogaeth POB plaid o ran y broblem hon er mwyn sicrhau y caiff ei datrys ar unwaith.

  0
  0
 • Enjoy fishing at Mae tang River by local instruments and learn the technique of constructing a bamboo raft.

  0
  0
 • On really bad days Mae would come home absolutely shattered.

  0
  0
 • TALKING ABOUT BEING ILL You can describe the symtoms of being ill: Mae pen tost ' da fi.

  0
  0
 • Mae elfen o weld sut mae hyn yn gweithio.

  0
  0
 • widescreen switching was not working at the time of capture, so Vanessa Mae looks a bit squashed!

  0
  0
 • Ar sail y materion hynny y materion hynny y mae pobl yn pleidleisio.

  0
  0
 • Ar sail y materion hynny y mae pobl yn pleidleisio.

  0
  0
 • Mae ymddiriedolaeth iechyd yn y Gogledd wedi dweud wrthyf ei bod yn sefydlu arferion da gydag awdurdodau lleol ac eraill ar y sail honno.

  0
  0
 • Mae'r Llywodraeth ywodraeth yn San Steffan, ac yn sicr y Llywodraeth yma wedi gwrthod gwrando ar unrhyw welliannau gan y gwrthbleidiau.

  0
  0
 • of many other Roman buildings also exist beneath the modern town, among the best preserved of which may be noted the public baths (The y mae Achilleae) under the cathedral, and those under the church of S.

  0
  0
 • This page gives an overview of all articles in the 1911 Brittanica which are alphabetized under M to Mae.

  0
  0
 • Such were the Summae of the first disciples of mae."

  0
  0
 • One number I especially liked was " Edna Mae " with its punchy rhythm.

  0
  0
 • Enjoy fishing at Mae tang River by local instruments and learn the technique of constructing a bamboo raft.

  0
  0
 • On really bad days Mae would come home absolutely shattered.

  0
  0
 • Mae elfen o weld sut mae hyn yn gweithio.

  0
  0
 • Widescreen switching was not working at the time of capture, so Vanessa Mae looks a bit squashed !

  0
  0
 • Mae'r Llywodraeth yn San Steffan, ac yn sicr y Llywodraeth yma wedi gwrthod gwrando ar unrhyw welliannau gan y gwrthbleidiau.

  0
  0
 • Many lenders do offer consolidation, including the Department of Education and Sallie Mae.

  0
  0
 • Direct loans and Sallie Mae use a weighted average of the interest rates of your loans at the time of consolidation.

  0
  0
 • College Answer is sponsored by student loan provider Sallie Mae.

  0
  0
 • At the west end of the Walk, there is a silver gazebo with statues of four actresses: Dolores Del Rio, Dorothy Dandridge, Mae West, and Anna May Wong.

  0
  0
 • Jewish movie stars have been a part of Hollywood since the very beginning, since the days of Mae West challenging men to come up and see her sometime and the Three Stooges doing slapstick.

  0
  0
 • Sallie Mae, one of the leaders of student loan consolidation, says borrowers can save up to 54% a month, depending on your current rate.

  0
  0
 • Students attempting to apply for a loan through a private organization, including Fannie Mae or Freddie Mac, will need to provide the appropriate credit history and scores to qualify.

  0
  0
 • Upromise saving for college is one way that parents, students and families can reduce the cost of their college expenses, pay back their Sallie Mae loans and facilitate their college education.

  0
  0
 • Upromise rewards can help towards college expenses or to pay the principal on a Sallie Mae student loan.

  0
  0
 • FastWeb.com and Sallie Mae also invite students to register for the opportunity to search mammoth databases of scholarships.

  0
  0
 • Both Ginnie Mae and Home Fair offer easy-to-use tools with no obligation.

  0
  0
 • The Timely Payment Rewards program from Fannie Mae makes it easier for people who need bad credit home mortgages.

  0
  0
 • Jumbo loan limits exceed maximum loan limits set by Fannie Mae (the Federal National Mortgage Association) and Freddie Mac (the Federal Home Loan Mortgage Corporation).

  0
  0
 • Loans that conform to the limits are known as conforming loans and are eligible to be purchased by both Fannie Mae and Freddie Mac.

  0
  0
 • Insurance companies, banks and other large investors step in to fill the need for maximum mortgage amounts ranging beyond the limits set by Fannie Mae and Freddie Mac.

  0
  0
 • Although the definition of jumbo loan limits may seem clear, the term jumbo loan does not always signify loans that do not conform to Fannie Mae and Freddie Mac's loan limits.

  0
  0
 • Loans in excess of the maximum loan amounts established by Fannie Mae and Freddie Mac are known as jumbo loans.

  0
  0
 • Both Fannie Mae and Freddie Mac work to cultivate mortgage lending that promotes increased home ownership.

  0
  0
 • However, jumbo loan limits prevent Fannie Mae and Freddie Mac from funding jumbo loans on a large scale.

  0
  0
 • Fannie Mae foreclosures are a hot topic.

  0
  0
 • Fannie Mae is not a mortgage lending company.

  0
  0
 • Mortgage applicants may hear Fannie Mae referred to as an organization that sets loan limits, but the mission of Fannie Mae is much more than that.

  0
  0
 • In other words, Fannie Mae foreclosures cost the organization money.

  0
  0
 • Fannie Mae does not have the authority or capability to force lenders to allow homeowners to skip payments or lower interest rates during a financial crisis.

  0
  0
 • On the other hand, lenders usually work willingly with Fannie Mae because of the financial relationship they have with this organization.

  0
  0
 • If you have a mortgage loan that is in danger of becoming delinquent you should first contact your lender for help, not Fannie Mae.

  0
  0
 • Fannie Mae foreclosures assistance can be helpful if your lender is not willing to work with you, or if you have difficulty in reaching your lender.

  0
  0
 • Fannie Mae has partnered with lenders to create the HomeStay Initiative.

  0
  0
 • Fannie Mae has distributed grants and other funding to programs which are designed to assist homeowners in keeping their homes.

  0
  0
 • Fannie Mae and affiliate mortgage lenders attempt to avoid foreclosing on homes whenever possible because it is a costly process.

  0
  0
 • Potential buyers can search for Fannie Mae foreclosures using the tool on the official Fannie Mae website.

  0
  0
 • Properties are usually brokered through a local real estate agency, and the usual closing procedures will apply when purchasing a foreclosed home offered by Fannie Mae.

  0
  0
 • Fannie Mae also offers a listing of housing counseling agencies on the website for potential homeowners who want more information about the process of buying a home.

  0
  0
 • These are loans which fall within the monetary limits set by Fannie Mae.

  0
  0
 • In 1938, Fannie Mae was created by President Franklin D.

  0
  0
 • In 1968, Fannie Mae was re-chartered under an act of Congress to become a company solely owned by shareholders.

  0
  0
 • Fannie Mae doesn't lend money directly to consumers.

  0
  0
 • Like Fannie Mae, Freddie Mac sets minimum requirements for the loans that they are willing to purchase.

  0
  0
 • Mortgage lenders are not mandated to follow these requirements, but most lenders do choose to follow the requirements to allow the mortgage to be purchased by Fannie Mae or Freddie Mac.

  0
  0
 • If your mortgage is owned or guaranteed by Fannie Mae or Freddie Mac, you might qualify to refinance your mortgage to a lower interest rate loan.

  0
  0
 • Your lender or loan servicer can tell you whether your mortgage is owned or guaranteed by Fannie Mae or Freddie Mac.

  0
  0
 • Has a fixed or adjustable rate home mortgage that is owned or guaranteed by either Fannie Mae or Freddie Mac.

  0
  0
 • A homeowner can look up their loan by checking the Fannie Mae or Freddie Mac websites.

  0
  0
 • The homeowners work with their lender or loan servicer or any Fannie Mae approved lender.

  0
  0
 • The program encourages homeowners, lenders, Fannie Mae and Freddie Mac to work together to modify or refinance existing home mortgages.

  0
  0
 • The stimulus program allows mortgage loans that are guaranteed or owned by Fannie Mae or Freddie Mac to be modified.

  0
  0
 • The loan must be owned or guaranteed by Fannie Mae or Freddie Mac.

  0
  0
 • It is important to note that in some instances, you will not be able to obtain a mortgage loan for up to five years as a result of Fannie Mae lending standards pertaining to foreclosures.

  0
  0
 • Fannie Mae is a lender affiliated with the government who also helps to get people, even those with bad credit, into their own homes.

  0
  0
 • In early 2009, President Barack Obama signed an initiative aimed to help five million borrowers refinance their homes if the mortgage is owned or guaranteed by Freddie Mac or Fannie Mae.

  0
  0
 • Fannie Mae has foreclosed homes for sale.

  0
  0
 • A jumbo loan is a loan for an amount that is borrowed above the conventional loan limit set by Freddie Mac and Fannie Mae.

  0
  0
 • Any loan that is over the conforming limit set by Fannie Mae and Freddie Mac is a jumbo mortgage.

  0
  0
 • If you want to be comical, a bit sexy and conjure a famous character, you can do it all in a fabulous Mae West costume.

  0
  0
 • After the riots at Stonewall, lesbian stories became more focused and began to flourish under the words of writers such as Jeannette Winterson, Rita Mae Brown and Alice Walker to name a few.

  0
  0
 • Lorena Atkins of Akron, Ohio, is proud to announce the engagement of her daughter, Miss Amanda Mae Atkins, to Mr. David William Walters, son of Mr. and Mrs. Robert Walters of Phoenix, Arizona.

  0
  0
 • Ginnie Mae offers an easy calculator that figures out your average monthly payment over time for both buying and renting and your total payments over a period of time for buying and renting.

  0
  0
 • Tara often escaped to the Stackhouse home to get away from her mother Lettie Mae.

  0
  0
 • Miss Jeanette exorcised Lettie Mae's demon.

  0
  0
 • Even though the con woman was eventually outed, Lettie Mae remained sober and embraced a more religious lifestyle.

  0
  0
 • Her work has been credited by many, including NASA astronaut Mae Jemison and Whoopi Goldberg, as an inspiration that they could be who they wanted to be.

  0
  0
 • Mae's restaurant serves ample-sized portions of comfort food.

  0
  0
 • of many other Roman buildings also exist beneath the modern town, among the best preserved of which may be noted the public baths (The y mae Achilleae) under the cathedral, and those under the church of S.

  0
  1
 • Morton Minsky claimed that burlesque performer Mae Dix invented it when she removed the detachable collar and cuffs of her costume in full view of the audience in order to save on her cleaning bill.

  0
  1
 • Lenders and mortgage servicers to look at loan modifications and refinancing to lower the monthly mortgage payment for homeowners with mortgages that are guaranteed by Freddie Mae and Freddie Mac.

  0
  1
 • Mr. and Mrs. Albert Atkins, of Akron, Ohio, are proud to announce the engagement of their daughter, Miss Amanda Mae Atkins, to Mr. David William Walters, son of Mr. and Mrs. Robert Walters of Phoenix, Arizona.

  0
  1
 • Lorena Smith of Akron, Ohio and Mr. Albert Atkins of Columbus, Ohio, are proud to announce the engagement of their daughter, Miss Amanda Mae Atkins, to Mr. David William Walters, son of Mr. and Mrs. Robert Walters of Phoenix, Arizona.

  0
  1
 • Albert and Lorena Atkins, of Akron, Ohio, are excited to announce the engagement of their daughter, Amanda Mae Atkins, to David William Walters, son of Robert and Virginia Walters of Phoenix, Arizona.

  0
  1
 • Even if your mortgage loan has been packaged and sold to Fannie Mae - but the servicing remains with the lender - you should contact your lender if there is even a small chance that your payment may not be met.

  0
  2
 • While it is possible to go beyond these limits and to enter into the realm of jumbo loans, if you want to remain within the monetary boundaries of conventional loans you will not be able to exceed the Fannie Mae limit.

  0
  2
Browse other sentences examples →