This website uses cookies to ensure you get the best experience. Learn more

gan

Head Word icon
gan

gan Sentence Examples

 • Hint: charge bracer: Play as Gan Ning in Legends mode under the hard difficulty setting.

  1
  0
 • Other writers are Aaron (the elder) ben Joseph, 13th century, who wrote the commentary Sepher ha-mibhhar; Aaron (the younger) of Nicomedia (14th century), author of `E Ilayyim, on philosophy, Gan `Eden, on law, and the commentary Kether Torah; in the 15th century Elijah Bashyazi, on law (Addereth Eliyahu), and Caleb Efendipoulo, poet and theologian; in the 16th century Moses Bashyazi, theologian.

  1
  1
 • PIERRE DE MARCA (1594-1662), French prelate and historian, was born at Gan, near Pau, on the 24th of January 1 594.

  1
  1
 • Among swimming birds the most numerous are the gull (kamome), of which many varieties are found; the cormorant (u)which is trained by the Japanese for fishing purposesand multitudinous flocks of wild-geese (gan) and wild-ducks (kanjo), from the beautiful mandarinduck (oshi-dori), emblem of cunjugal fidelity, to teal (koga,no) and widgeon (hidori-ganto) of several species.

  1
  2
 • curryember the Gan lemonade and tuna curries eaten al fresco - which never tasted the same when recipe followed in Oxfordshire flat.

  0
  0
 • And drink Gan Bei tonics (21 ), the herbal elixirs that Gwyneth Paltrow swears by.

  0
  0
 • facultative reinsurance placed with Gan Insurance Company in March 1996.

  0
  0
 • Nid oes gan gymuned y celfyddydau yng Nghymru hyder yn y Gweinidog mwyach.

  0
  0
 • gan gynnwys maint pwyllgorau, bryd hynny.

  0
  0
 • gan fod pobl yn gorfod disgwyl blwyddyn i'w chael.

  0
  0
 • gan bobl, ond rhaid inni gydnabod ei bod yn broblem barhaus.

  0
  0
 • gan FY mod yn gwerthfawrogi y bydd hynny'n dibynnu ar lefel y gyllideb gyfan.

  0
  0
 • gan brif weithredwr yr awdurdod datblygu oedd bod hyn yn arferol.

  0
  0
 • gan y llywodraeth.

  0
  0
 • A oes gan y Prif Weinidog unrhyw syniad a yw Llywodraeth y DU wedi cymryd unrhyw gamau mewn perthynas â hynny?

  0
  0
 • Nid oes ganddynt yr un problemau â darparu gofal iechyd uniongyrchol gan fod ganddynt ganolfannau galw-mewn sy'n cael eu harwain gan nyrsys.

  0
  0
 • Mae Heddlu Dyfed-Powys yn defnyddio dogfennau a gyhoeddir gan sefydliadau eraill, ac mae rhai ohonynt yn cael eu darparu yn Saesneg yn unig.

  0
  0
 • Yr unig gyfle arall oedd cynnig a gynigiwyd fel dadl gan blaid leiafrifol a gyflwynwyd gan Blaid Cymru.

  0
  0
 • Yr ymateb yn y llythyr gan brif weithredwr yr awdurdod datblygu oedd bod hyn yn arferol.

  0
  0
 • Aa wad be laith ti gan win him - wouldn't go with him.

  0
  0
 • GAN tumors are fatal and must be considered malignant.

  0
  0
 • The main problems which affect growth of GaN on Si are those of thermal expansion mismatch, and of lattice mismatch.

  0
  0
 • Gwn fod gan Aelodau'r Cynulliad o bob plaid yn rhannu rhai o'r pryderon hyn.

  0
  0
 • I have fond, if vague, memories of great scuba diving, the Dhoni races we had with everybody from Gan.

  0
  0
 • Towart the king than gan thai ga 155 And till him Weill sone cummyn ar.

  0
  0
 • Mae'r Llywodraeth ywodraeth yn San Steffan, ac yn sicr y Llywodraeth yma wedi gwrthod gwrando ar unrhyw welliannau gan y gwrthbleidiau.

  0
  0
 • Towart the king than gan thai ga 155 And till him weill sone cummyn ar.

  0
  0
 • Mae'r Llywodraeth yn San Steffan, ac yn sicr y Llywodraeth yma wedi gwrthod gwrando ar unrhyw welliannau gan y gwrthbleidiau.

  0
  0
 • This page gives an overview of all articles in the 1911 Brittanica which are alphabetized under G to Gan.

  0
  1
 • They are divided into two classes, the Kele Weddo or jungle Veddahs, and the Gan Weddo, or semi-civilized village Veddahs.

  0
  1
Browse other sentences examples →