Ar sentence example

ar
 • Howel, son of Cadell, commonly known as Howel Dda the Good, is ever celebrated in Welsh history as the framer, or rather the codifier, of the ancient laws of his country, which were promulgated to the people at his hunting lodge, Ty Gwyn ar Taf, near the modern Whitland.
  0
  0
 • The slaves in Persia have a good time; well fed, well clothed, treated as spoiled children, given the lightest work, and often given in marriage to a favorite son or taken ar segah or concubine by the master himself, slaves have the certainty of a well-cared-for old age.
  0
  0
 • And more than one example bears the motto: - By the rood, women ar wood (mad).
  0
  0
 • T op slil esbcg h o% ar c, °, Ber, i d v ° ° g tei o ?
  0
  0
 • Io ?r ar Pd '; leig Oas O hcdi ?c ?d 'ny ^ Tracey'?
  0
  0
  Advertisement
 • The insurrection in Russo- Bulgaria, with its accompanying horrors, followed by Turkish the deposition of sultan Murad and the succession of w ar of 1877-78.
  0
  0
 • They are not so emotional as Suso's, nor so speculative as Eckhart's, but they ar intensely practical, and touch on all sides the deeper problems of the moral and spiritual life.
  0
  0
 • A, Prothallus viewed from the lower surface; ar, archegonia; an, antheridia; rh, rhizoids (much enlarged).
  0
  0
 • Richelieu attempted to operate simultaneously ar.
  0
  0
 • The national debt, which consisted before the war of 234,866,500 of external Financial and internal consols ar,d redeemable debts, and and Political 24,2 50,000 of home floating debt, was increased Reoiganizaby 46,21o,ooo of Cuban and Philippine debts, which tion.
  0
  0
  Advertisement
 • In the same way the supporting vowel, which is regularly an e in CataIan, is often written a, especially after r (abra, ar bore m; astra, a s t r u m; para, p a t r e in); one may say that in the actual state of the language post-tonic e and a become indistinguishable in a surd sound intermediate between the French a and mute e.
  0
  0
 • Upper part of seed, in longitudinal section; i, integument; mi, micropyle; n, remains of nucellus; p.c, pollen-chamber (containing pollen-grains), with its canal extending up to the micropyle; pr, part of prothallus; ar, archegonia.
  0
  0
 • Monitor @ 11:33 am 40 Comments The anti abortionists who go around harrasing frightened young pregnant girls arn't much help in this debate!
  0
  0
 • Dyma ardal Jemima Niclas, a Dewi Emrys, y mor ar mynydd, yr Adar ar blodau gwylltion.
  0
  0
 • Fodd bynnag, y gwir yw bod amrywiaeth eang yn yr Arian a gaiff ysgolion ar draws Cymru.
  0
  0
  Advertisement
 • Mae'n amlwg bod y dystiolaeth sydd ar gael yn amlygu y dylid bod yn rhagofalus.
  0
  0
 • O ystyried yr holl bobl sydd mewn cartrefi gofal ar gyfer oedolion, mae'n amlwg bod y ffigurau hyn yn isel iawn.
  0
  0
 • Felly, mae angen inni ganolbwyntio ar gyflawni yn ogystal ag ar broses.
  0
  0
 • Electromagnetic calorimeter (EMC) A high quality electromagnetic calorimeter is an essential feature of B A B AR.
  0
  0
 • Cysylltwch â Swyddfa Gwerin y Coed ar 0845 458 9560 os oes gyda chi ddiddordeb mewn cynorthwyo, a hynny mewn unrhyw ffordd.
  0
  0
  Advertisement
 • Mae ymddiriedolaeth iechyd yn y Gogledd wedi dweud wrthyf ei bod yn sefydlu arferion da gydag awdurdodau lleol ac eraill ar y sail honno.
  0
  0
 • Níl an t-eolas seo ar fáil ar bhonn rialta ar fud na nIontaobhas go léir.
  0
  0
 • Yr ydym ar gam newydd o fuddsoddi mewn datblygiadau cyfalaf.
  0
  0
 • Nid felly y mae, pan edrychwch ar y ffigurau.
  0
  0
 • Andy Richardson (AR) agreed to compile a list of names for a new mailing list for the e-procurement group.
  0
  0
  Advertisement
 • Yr ydym wedi bod yn gyson ar y mater hwn.
  0
  0
 • Gwn nad yw hynny'n wir ar hyn o bryd, ond dylai fod yn ofynnol cael caniatâd cynllunio, waeth pa mor uchel ydynt.
  0
  0
 • Rydym yn disgwyl cyfieithiad Cymraeg ar hyn o bryd.
  0
  0
 • Nid cymryd mantais yw i ni, fel plaid leiafrifol, gynnal dadl ar ddyfodol addysg ein plant.
  0
  0
 • Mae angen cefnogaeth POB plaid o ran y broblem hon er mwyn sicrhau y caiff ei datrys ar unwaith.
  0
  0
  Advertisement
 • An AR spectrum's peaks are not linearly proportional to power.
  0
  0
 • We intend to hold regular Open Forum meetings to develop the work of the old AR consultative committee.
  0
  0
 • O weinyddiaeth sy'n honni ei bod yn gweithredu ar sail tystiolaeth, ni fu unrhyw dystiolaeth yn hynny o beth.
  0
  0
 • While compiling, I get a message sh: ar: not found, what's the problem?
  0
  0
 • Towart the king than gan thai ga 155 And till him Weill sone cummyn ar.
  0
  0
  Advertisement
 • We will now stabilize the AR model by moving these roots to the unit circle.
  0
  0
 • Those who have to lead an ar my and devise stratagems, must learn the art of war.
  0
  0
 • Unlike the AR options, selecting a different signal subspace does not result in an immediate update of the solution vector.
  0
  0
 • Felly, paham fod Llywodraeth Lafur y Cynulliad wedi gwneud toriadau anferth i'r ariannu ar gyfer Tai cymdeithasol a thai fforddiadwy?
  0
  0
 • Caiff hysbysebion ar y teledu, radio ac yn y sinema eu cynnal yn Gymraeg a Saesneg.
  0
  0
  Advertisement
 • Now help Thaim God that all thing mai 620 For in full gret perell ar thai!
  0
  0
 • Errors in estimating this white noise variance are translated to errors in scale of the AR spectral values.
  0
  0
 • Mae'r Llywodraeth ywodraeth yn San Steffan, ac yn sicr y Llywodraeth yma wedi gwrthod gwrando ar unrhyw welliannau gan y gwrthbleidiau.
  0
  0
 • Beth bynnag a ddywed ynnag a ddywed y Gweinidog, neu beth bynnag fydd y sbin ar y mater, nid hon fu'r flaenoriaeth uchaf hyd yma.
  0
  0
 • The setae ar ° invariably formed each within an epidermic cell, and they are sheathed in involutions of the epidermis.
  0
  0
  Advertisement
 • The heat evolved by this process of solidification retards the fall of temperature; but after this the rate of cooling remains regular until T (750°) on the line Sa (Ar 3) is reached, when a second retardation occurs, due to the heat liberated by the passage within the pasty mass of part of the iron and carbon from a state of mere solution to that of definite combination in the ratio Fe 3 C, forming microscopic particles of cementite, while the remainder of the iron and carbon continue dissolved in each other as austenite.
  0
  0
 • This formation of cementite continues as the temperature falls,- till at about 690° C., (U, called Ar 2 _ 1) so much of the carbon (in this case about 0.10%) and of the iron have united in the form of cementite, that the composition of the remaining solid-solution or " mothermetal " of austenite has reached that of the eutectoid, hardenite; i.e.
  0
  0
 • Its further cooling undergoes three spontaneous retardations, one at K' (Ar 3 about 820°), at which part of the iron begins to isolate itself within the austenite mother-metal in the form of envelopes of 0-ferrite, i.e.
  0
  0
 • At the second retardation, K" (Ar2, about 770°) this ferrite changes to the normal magnetic a-ferrite, so that the mass as a whole becomes magnetic. Moreover, the envelopes of ferrite which began forming at Ar 3 continue to broaden by the accession of more and more ferrite born from the austenite progressively as the temperature sinks, till, by the time when Ar t (about 690°) is reached, so much free ferrite has been formed that the remaining mother-metal has been enriched to the composition of hardenite, i.e.
  0
  0
 • The reason for its birth, of course, is that the solubility of carbon in austenite progressively decreases as the temperature falls, from about 2.2% at 1130° (a), to 0.90% at 690° (Ar 1), as shown by the line aS, with the consequence that the austenite keeps rejecting in the form of this pro-eutectoid cementite all carbon in excess of its saturation-point for the existing temperature.
  0
  0
  Advertisement
 • Nickel and manganese lower these critical points, so that with 25% of nickel Ar lies below the common temperature 20° C. With 13% of manganese Ar is very low, and the austenite decomposes so slowly that it is preserved practically intact by sudden cooling.
  0
  0
 • T op slil esbcg h o% ar c, °, Ber, i d v ° ° g tei o ?
  0
  0
 • Ar y sail honno, yr ydym yn barod i ganiatáu i'r gyllideb gael ei derbyn.
  0
  0
 • While compiling, I get a message sh: ar: not found, what 's the problem?
  0
  0
 • Towart the king than gan thai ga 155 And till him weill sone cummyn ar.
  0
  0
 • The NL SF algorithm adds full spectral factorization so that both the AR and MA roots will lie within the unit circle.
  0
  0
 • Felly, paham fod Llywodraeth Lafur y Cynulliad wedi gwneud toriadau anferth i'r ariannu ar gyfer tai cymdeithasol a thai fforddiadwy?
  0
  0
 • Tetra fish food set A selection of Tetra Range fish food which ar...
  0
  0
 • Now help thaim God that all thing mai 620 For in full gret perell ar thai !
  0
  0
 • Ni ddylai gael ei leoli ar ben gorsaf heddlu ynghanol tref brysur.
  0
  0
 • The Raman spectroscopic facility consists of both low and high powered Ar + and Kr + as well as tunable dye lasers.
  0
  0
 • Mae'r Llywodraeth yn San Steffan, ac yn sicr y Llywodraeth yma wedi gwrthod gwrando ar unrhyw welliannau gan y gwrthbleidiau.
  0
  0
 • There are other formulas on the market that are designed for babies with specific problems, such as Enfamil Premature, Enfamil AR and Similac Special Care.
  0
  0
 • The Enfamil AR is often given to babies who suffer from acid reflux.
  0
  0
 • While a brown smoky eye is not the norm (blacks, greys, and purples ar more common), this can be a lovely and lighter smoky eye look.
  0
  0
 • Helena, AR: This spot had a piece of Mark Twain's heart.
  0
  0
 • This could mean changing the frame color, opting to have an AR anti-reflection coating, tinting the lenses or adding a clip on polarized sunshade.
  0
  0
 • The A-T mode of inheritance is autosomal recessive (AR) and requires two copies of the predisposing gene-one from each parent-for the child to have the disease.
  0
  0
 • In AR families, there is one chance in four that each child born to the parents will have the disorder.
  0
  0
 • Allergic rhinitis (AR) is the most common allergic condition and one of the most common of all minor afflictions.
  0
  0
 • Seasonal AR occurs in the spring, summer, and early fall, when airborne plant pollens are at their highest levels.
  0
  0
 • Perennial AR occurs all year and is usually caused by airborne pollutants in the home and other places.
  0
  0
 • Symptoms of seasonal AR are worst after being outdoors, while symptoms of perennial AR are worst after spending time indoors.
  0
  0
 • Some regions of the country are more likely to have the pollens that cause AR, so those areas will have more children with the condition.
  0
  0
 • Like all allergic reactions, AR involves a special set of cells in the immune system known as mast cells.
  0
  0
 • Seasonal AR is most commonly caused by grass and tree pollens, since their pollen is produced in large amounts and is dispersed by the wind.
  0
  0
 • Different plants release their pollen at different times of the year, so seasonal AR sufferers may be most affected in spring, summer, or fall, depending on which plants provoke a response.
  0
  0
 • Virtually any type of tree or grass may cause AR.
  0
  0
 • Perennial AR is often triggered by house dust, a complicated mixture of airborne particles, many of which are potent allergens.
  0
  0
 • Inflammation of the nose, or rhinitis, is the major symptom of AR.
  0
  0
 • Diagnosing seasonal AR is usually easy and can often be done without a medical specialist.
  0
  0
 • When a child's symptoms appear in spring or summer and disappear with the onset of cold weather, seasonal AR is almost certainly the culprit.
  0
  0
 • Perennial AR can also usually be diagnosed by careful questioning about the timing of exposure and the onset of symptoms.
  0
  0
 • It can be used for perennial AR as well.
  0
  0
 • Alternative treatments for AR often focus on modulation of the body's immune response, and frequently center around diet and lifestyle adjustments.
  0
  0
 • Bee pollen may also be effective in alleviating or eliminating AR symptoms.
  0
  0
 • Most children with AR can achieve adequate relief with a combination of preventive strategies and treatment.
  0
  0
 • Reducing exposure to pollen may improve symptoms of seasonal AR.
  0
  0
 • Preventing perennial AR requires identification of the responsible allergens.
  0
  0
 • The Commission has created a more competitive nature of dance, with 30 dances performed to jigs and reels published in the "book" of dances Ar Rinncidhe Foirne.
  0
  0
 • Soul ar Energy explains how to use the feng shui color wheel as a Life Satisfaction Tool to check if your life is in balance.
  0
  0
 • A third point of dispute is whether the nematocysts ar:e formed in situ, or whether the cnidoblasts migrate with them to the region where they are most needed; the fact that in Hydra, for example, there are no interstitial cells in the tentacles, where nematocysts are very abundant, is certainly in favour of the view that the cnidoblasts migrate on to the tentacles from the body, and that like the genital cells the cnidoblasts are wandering cells.
  5
  5
 • Young cells ar full of cytoplasm, old cells generally contain a large vacuole or vacuoles, containing cell-sap, and with only a thin, almost invisible layer of cytoplasm on their walls.
  7
  8
 • Hebrew samekh is represented by Ar.
  0
  1
 • In vowel-sounds Syriac is clearly more primitive than Hebrew (as pointed by the Massoretes), less so than Arabic. Thus Ar.
  1
  1
 • But the second syllable of the same word shows Syriac siding with Hebrew against Arabic. Again the primitive a of Arabic is in the older (Nestorian) pronunciation of Syriac maintained, while in Jacobite Syriac and in Hebrew it passes into o: thus Ar.
  1
  2
 • In the preface it is stated that Howel, "seeing the laws and customs of the country violated with impunity, summoned the archbishop of Menevia, other bishops and the chief of the clergy, the nobles of Wales, and six persons (four laymen and two clerks) from each comot, to meet at a place called Y Ty Gwyn ar Da y, or the white house on the river Tav, repaired thither in person, selected from the whole assembly twelve of the most experienced persons, added to their number a clerk or doctor of laws, named Bllgywryd, and to these thirteen confided the task of examining, retaining, expounding and abrogating.
  1
  1
 • From the value of A we may separate those members which contain a particular element a ik as a factor, and write the portion aik A ik; A k, the cofactor of ar k, is called a minor of order n - i of the determinant.
  1
  1
 • Unfortunately the fruits of his diligence and foresight were dissipated by the follies of his two immediate successors, Emerich (1196-1204) and Andrew II., who weakened the Ar royal power in attempting to win support by lavish grants of the crown domains on the already over-influential magnates, a policy from which dates the supremacy of the semi-savage Magyar oligarchs, that insolent and self-seeking class which would obey no superior and trampled ruthlessly on every inferior.
  1
  1
 • In the beginning of June ar of 1865, Francis Joseph came to Buda; on the 26th a 1866.
  1
  1
 • The latter have the management of county buildings, such as courthouses ar,d prisons, have power to lay out new main highways, to grant licences, and to apportion among the towns and cities the taxation necessary to meet county expenses.
  0
  1
 • Shell irregul s ar, fixed in the young by the left and larger valve.
  4
  4
 • His father died when he was still young, and he as educated at the court of his uncle Richard I., king of Engl nd, under whose leadership he gained valuable experience in ar, being appointed duke of Aquitaine, count of Poitou and earl of Yorkshire.
  0
  1
 • The heat evolved by this process of solidification retards the fall of temperature; but after this the rate of cooling remains regular until T (750°) on the line Sa (Ar 3) is reached, when a second retardation occurs, due to the heat liberated by the passage within the pasty mass of part of the iron and carbon from a state of mere solution to that of definite combination in the ratio Fe 3 C, forming microscopic particles of cementite, while the remainder of the iron and carbon continue dissolved in each other as austenite.
  1
  1
 • This formation of cementite continues as the temperature falls,- till at about 690° C., (U, called Ar 2 _ 1) so much of the carbon (in this case about 0.10%) and of the iron have united in the form of cementite, that the composition of the remaining solid-solution or " mothermetal " of austenite has reached that of the eutectoid, hardenite; i.e.
  0
  1
 • Its further cooling undergoes three spontaneous retardations, one at K' (Ar 3 about 820°), at which part of the iron begins to isolate itself within the austenite mother-metal in the form of envelopes of 0-ferrite, i.e.
  0
  1
 • At the second retardation, K" (Ar2, about 770°) this ferrite changes to the normal magnetic a-ferrite, so that the mass as a whole becomes magnetic. Moreover, the envelopes of ferrite which began forming at Ar 3 continue to broaden by the accession of more and more ferrite born from the austenite progressively as the temperature sinks, till, by the time when Ar t (about 690°) is reached, so much free ferrite has been formed that the remaining mother-metal has been enriched to the composition of hardenite, i.e.
  0
  1
 • Again, as the temperature in turn falls past Ar l this hardenite mother-metal splits up into cementite and ferrite grouped together as pearlite, with the resulting recalescence, and the mass, as shown in Alloys, Pl., fig.
  0
  1
 • All these phenomena are parallel with those of 1 oo% carbon steel at this same critical point Ar l.
  0
  1
 • As such steel cools slowly past Ar3, Ar 2 and Ar 1, it loses its hardening power progressively.
  0
  1
 • In short, from Ar 3 to Ar t the excess substance ferrite or cementite, in hypoand hyper-eutectoid steels respectively, progressively crystallizes out as a network or skeleton within the austenite mothermetal, which thus progressively approaches the composition of hardenite, reaching it at Ar t, and there splitting up into ferrite and cementite interstratified as pearlite.
  0
  1
 • Between H and S, Ar 3 and Ar 2 occur together, as do Ar 2 and Ar l between S and P' and Ar 3, Ar 2 and Ar t at S itself; so that these critical points in these special cases are called Ar 3 _ 2, Ar2_1 and Ar 3 _ 2 _ 1 respectively.
  1
  1
 • The reason for its birth, of course, is that the solubility of carbon in austenite progressively decreases as the temperature falls, from about 2.2% at 1130° (a), to 0.90% at 690° (Ar 1), as shown by the line aS, with the consequence that the austenite keeps rejecting in the form of this pro-eutectoid cementite all carbon in excess of its saturation-point for the existing temperature.
  0
  1
 • Nickel and manganese lower these critical points, so that with 25% of nickel Ar lies below the common temperature 20° C. With 13% of manganese Ar is very low, and the austenite decomposes so slowly that it is preserved practically intact by sudden cooling.
  0
  1
 • They are non-magnetic or very feebly magnetic. But the critical points of such nickel steel though thus depressed, are not destroyed; and if it is cooled in liquid air below its Ar, it passes to the a state and becomes magnetic.
  0
  1
 • Authorities dispute as to the origin of the name, some tracing it to Ara Lunae, a temple of Diana having been erected here, while others more plausibly derive it from the Celtic words ar (mount) and lun (wooded).
  0
  1
 • The setae ar ° invariably formed each within an epidermic cell, and they are sheathed in involutions of the epidermis.
  0
  2