Yng sentence example

yng
 • Adopts a bi-lingual policy Hybu cadwraeth ac astudiaeth o Adar gwyllt yng Nghymru.
  0
  0
 • bod gennym lais i bobl hyn yng Nghymru, ac yr ydym yn cefnogi'r mesur hwnnw.
  0
  0
 • A ydych chi, Weinidog, yn cefnogi un heddlu yng Nghymru, mewn egwyddor?
  0
  0
 • Nid oes gan gymuned y celfyddydau yng Nghymru hyder yn y Gweinidog mwyach.
  0
  0
 • mater hwn yn peri pryder i gymunedau cefn gwlad yn y canolbarth ac yng ngorllewin Cymru.
  0
  0
  Advertisement
 • peri pryder mewn mannau eraill yng Nghymru.
  0
  0
 • Mae'r mater hwn yn peri pryder i gymunedau cefn gwlad yn y canolbarth ac yng ngorllewin Cymru.
  0
  0
 • Gwn fod hynny wedi peri pryder mewn mannau eraill yng Nghymru.
  0
  0