Ydym sentence example

ydym
 • Yr ydym ar gam newydd o fuddsoddi mewn datblygiadau cyfalaf.
  0
  0
 • Yr ydym wedi bod yn gyson ar y mater hwn.
  0
  0
 • Ar y sail honno, yr ydym yn barod i ganiatáu i'r gyllideb gael ei derbyn.
  0
  0