Ydym sentence example

ydym
 • bod gennym lais i bobl hyn yng Nghymru, ac yr ydym yn cefnogi'r mesur hwnnw.
  0
  0
 • felly yr ydym yn sicr yn croesawu hynny.
  0
  0
 • Yr ydym ar gam newydd o fuddsoddi mewn datblygiadau cyfalaf.
  0
  0
 • mater yr ydym yn ei godi yn y ddadl heddiw.
  0
  0
 • Yr ydym wedi bod yn gyson ar y mater hwn.
  0
  0
  Advertisement
 • sail honno, yr ydym yn barod i ganiatáu i'r gyllideb gael ei derbyn.
  0
  0
 • Ar y sail honno, yr ydym yn barod i ganiatáu i'r gyllideb gael ei derbyn.
  0
  0