Weinyddiaeth sentence example

weinyddiaeth
 • Nod amgen y weinyddiaeth hon, a'r un yn San Steffan, yw eu bod yn gwario mwy ac yn cyflawni llai.
  0
  0
 • Nid gwerth am arian yw peth felly a dyna nod amgen y weinyddiaeth hon.
  0
  0
 • O weinyddiaeth sy'n honni ei bod yn gweithredu ar sail tystiolaeth, ni fu unrhyw dystiolaeth yn hynny o beth.
  0
  0