Weinidog sentence example

weinidog
 • Gadewch inni weld beth fydd y bleidlais yn ei ddweud, Weinidog.
  0
  0
 • Prin y gellir dweud bod y Prif Weinidog wedi ystyried y mater.
  0
  0
 • A ydych chi, Weinidog, yn cefnogi un heddlu yng Nghymru, mewn egwyddor?
  0
  0
 • A oes gan y Prif Weinidog unrhyw syniad a yw Llywodraeth y DU wedi cymryd unrhyw gamau mewn perthynas â hynny?
  0
  0
 • weld beth fydd y bleidlais yn ei ddweud, Weinidog.
  0
  0
  Advertisement