Wedi sentence examples

 • Mae'r dull o drefnu canolfannau galw-mewn wedi bod yn amrywiol dros ben.

  0
  0
 • bod ni wedi cyflawni hynny.

  0
  0
 • You can talk about something ongoing or in the recent past: Mae e wedi bod yn dost am wythnos.

  0
  0
 • Prin y gellir dweud bod y Prif Weinidog wedi ystyried y mater.

  0
  0
 • Mae hyn yn arwyddocaol o'r holl broses sydd wedi arwain at y cynnig terfynol hwn.

  0
  0
 • bum mlynedd i roi prawf ar y gweithdrefnau sydd gennym yn awr, ac nid ydynt wedi gweithio'n dda.

  0
  0
 • Mae ymddiriedolaeth iechyd yn y Gogledd wedi dweud wrthyf ei bod yn sefydlu arferion da gydag awdurdodau lleol ac eraill ar y sail honno.

  0
  0
 • A ydych yn dal i fod wedi ymrwymo i hynny, neu a yw'n rhan o agenda wahanol?

  0
  0
 • A oes gan y Prif Weinidog unrhyw syniad a yw Llywodraeth y DU wedi cymryd unrhyw gamau mewn perthynas â hynny?

  0
  0
 • mae cleifion wedi bod mewn perygl.

  0
  0
 • Yr ydym wedi bod yn gyson ar y mater hwn.

  0
  0
 • nag y byddent wedi bod fel arall.

  0
  0
 • Maent wedi ymddwyn fel aelodau o'r Blaid Lafur yn hytrach nag aelodau o'r blaid sydd mewn grym.

  0
  0
 • pe bai Carwyn Jones wedi clywed y Gweinidog, byddai'n gwybod ei fod wedi dweud ei fod am gael dadl.

  0
  0
 • Gwn fod hynny wedi peri pryder mewn mannau eraill yng Nghymru.

  0
  0
 • Felly, paham fod Llywodraeth Lafur y Cynulliad wedi gwneud toriadau anferth i'r ariannu ar gyfer Tai cymdeithasol a thai fforddiadwy?

  0
  0
 • Mae'r Llywodraeth ywodraeth yn San Steffan, ac yn sicr y Llywodraeth yma wedi gwrthod gwrando ar unrhyw welliannau gan y gwrthbleidiau.

  0
  0
 • Felly, paham fod Llywodraeth Lafur y Cynulliad wedi gwneud toriadau anferth i'r ariannu ar gyfer tai cymdeithasol a thai fforddiadwy?

  0
  0
 • Mae'r Llywodraeth yn San Steffan, ac yn sicr y Llywodraeth yma wedi gwrthod gwrando ar unrhyw welliannau gan y gwrthbleidiau.

  0
  0
Browse other sentences examples →