Voor sentence example

voor
 • A Dutch periodical called Elpis, algemeen tijdschrift voor Zuid Afrika (1857 -1861) appealed to the farming community.
  0
  0
 • Current Flemish periodicals include: Onze kunst geillustreed maandschrift voor beeldende kunst (1900); Averbode's weekblad Godsdienst huisgezin moedertaal (1907); De Raadselbode tolk van den vlamschen raadselliefhebber (1901); Rechtskundig tijdschrift voor vlamsch Belgie (1901).
  0
  0
 • Colonial interests have been cared for by the Tijdschrift voor nederlandsch Indie (1848).
  0
  0
 • Current periodicals are Hollandsche revue, monthly; De Gids (1837), monthly; De nieuwe Gids (1886), monthly; De Architect, bi-monthly; Caecilia (for music); Tijdschrift voor Strafrecht; Museum, for philology (1893), monthly; Tijdschrift voor nederlandsche taal en letterkunde; Nederlandsch Archievenblad; De Paleograaf; Elseviers geillustreerd Maandschrift, monthly; Groot Nederland, monthly.
  0
  0
 • Among Dutch official publications may be mentioned Jaarcijfers door het Centraal Bureau voor de Statistiek; Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlandsch Oost-Indie (Amsterdam); Koloniale-Economische Bijdragen (the Hague); Koloniaal Verslag (the Hague); Regeerings-Almanak voor Nederlandsch-Indie (Batavia).
  0
  0
  Advertisement
 • In the same year de Decker also published at Gouda a work entitled Nieuwe Telkonst, inhoudende de Logarithmi voor de Ghetallen beginnende van r tot io,000, which contained logarithms of numbers up to io,000 to io places, taken from Briggs's Arithmetica of 1624, and Gunter's log sines and tangents to 7 places for every minute.'
  0
  0
 • 5 For minute and lengthy details regarding the quadrature of the circle in the Low Countries, see de Haan, " Bouwstoffen voor de geschiedenis, &c.," in Versl.
  0
  0