Unrhyw sentence example

unrhyw
 • Ond wnawn ni ddim cysylltu â chi i hyrwyddo unrhyw beth.
  0
  0
 • bod angen arian yn hytrach nag unrhyw beth arall ar hyn o bryd.
  0
  0
 • Cysylltwch â Swyddfa Gwerin y Coed ar 0845 458 9560 os oes gyda chi ddiddordeb mewn cynorthwyo, a hynny mewn unrhyw ffordd.
  0
  0
 • A oes gan y Prif Weinidog unrhyw syniad a yw Llywodraeth y DU wedi cymryd unrhyw gamau mewn perthynas â hynny?
  0
  0
 • Fodd bynnag, nid yw hynny'n golygu i'r mater allweddol hwn gael ei drin yn synhwyrol mewn unrhyw ffordd.
  0
  0
  Advertisement
 • O weinyddiaeth sy'n honni ei bod yn gweithredu ar sail tystiolaeth, ni fu unrhyw dystiolaeth yn hynny o beth.
  0
  0
 • Mae'r Llywodraeth ywodraeth yn San Steffan, ac yn sicr y Llywodraeth yma wedi gwrthod gwrando ar unrhyw welliannau gan y gwrthbleidiau.
  0
  0
 • Mae'r Llywodraeth yn San Steffan, ac yn sicr y Llywodraeth yma wedi gwrthod gwrando ar unrhyw welliannau gan y gwrthbleidiau.
  0
  0