Unig sentence example

unig
 • Fodd bynnag, os mai hynny yw'r unig beth a aiff o'i le, gadewch inni ddweud ' diolch ' am hynny.
  0
  0
 • Mae Heddlu Dyfed-Powys yn defnyddio dogfennau a gyhoeddir gan sefydliadau eraill, ac mae rhai ohonynt yn cael eu darparu yn Saesneg yn unig.
  0
  0
 • Yr unig gyfle arall oedd cynnig a gynigiwyd fel dadl gan blaid leiafrifol a gyflwynwyd gan Blaid Cymru.
  0
  0