Sair sentence example

sair
 • Pepper: But hou did ye git aw the sair jags?
  0
  0
 • An thair mither grat sair for thaim, sae she did, for she loued thaim aw weill.
  0
  0
 • It wis a sair fecht fer me fer ma uncle wis the dominie an we bided wi him.
  0
  0
 • Mony a sair daurk we twa hae wrought, An ' wi ' the weary warl ' fought!
  0
  0
 • Orm: Dinna you be ower sair on the bairn, Thorfinn, or ye wul hae me ti reckon wi.
  0
  0
  Advertisement
 • I'm needin a load o chuckie stanes tae mak a gairden path, but it's a sair fecht tae fill this barra.
  0
  0
 • I 'm needin a load o chuckie stanes tae mak a gairden path, but it 's a sair fecht tae fill this barra.
  0
  0