This website uses cookies to ensure you get the best experience. Learn more

otl

otl Sentence Examples

 • Al-yet 'Ir 7 (rOUs E[r]T7 7 v iv pEaw Kouaou Kai iv (rapid 65007 7 v air01S, Kai EUpov 7ravrac p OliovraS Kai obbcva EU pov 6L1fi&,vra lv abTOlc, Kai 7rovEl, lyv)(1 7 pot, iiri Tols viols T4)v civOpc.i rwv, OTL TU(')AOL Ei(rLV T7) Kapni¢ abrW[v] K[ai] ob J3Xi[7rovetv]....

  0
  0
 • itcheld.at on OTl c?

  0
  0
 • Al-yet 'Ir 7 (rOUs E[r]T7 7 v iv pEaw Kouaou Kai iv (rapid 65007 7 v air01S, Kai EUpov 7ravrac p OliovraS Kai obbcva EU pov 6L1fi&,vra lv abTOlc, Kai 7rovEl, lyv)(1 7 pot, iiri Tols viols T4)v civOpc.i rwv, OTL TU(')AOL Ei(rLV T7) Kapni¢ abrW[v] K[ai] ob J3Xi[7rovetv]....

  0
  0
 • itcheld.at on OTl c?

  0
  0
Browse other sentences examples →