Oedolion sentence example

oedolion
 • O ystyried yr holl bobl sydd mewn cartrefi gofal ar gyfer oedolion, mae'n amlwg bod y ffigurau hyn yn isel iawn.
  0
  0
 • peri cryn bryder, o ran amddiffyn oedolion, yw'r cynnydd yn nifer yr ymchwiliadau.
  0
  0
 • Un mater sy'n peri cryn bryder, o ran amddiffyn oedolion, yw'r cynnydd yn nifer yr ymchwiliadau.
  0
  0