Nifer sentence example

nifer
 • gall datganiadau meincnod pwnc fod yn un o nifer o bwyntiau cyfeirio sy'n cael eu defnyddio at ddibenion adolygiad allanol.
  0
  0
 • peri cryn bryder, o ran amddiffyn oedolion, yw'r cynnydd yn nifer yr ymchwiliadau.
  0
  0
 • Un mater sy'n peri cryn bryder, o ran amddiffyn oedolion, yw'r cynnydd yn nifer yr ymchwiliadau.
  0
  0