Nasu sentence example

nasu
 • nasu is obscure, cf.
  0
  0
 • Nasu (Tochigi) 6296.
  0
  0
 • Nasu - - - - Tochigi - Suiphurous.
  0
  0