Lafur sentence example

lafur
 • Nid yw hwn yn fater y gall y Blaid Lafur fod yn fodlon ag ef, ac ni all ymfalchïo ynddo ychwaith.
  0
  0
 • Maent wedi ymddwyn fel aelodau o'r Blaid Lafur yn hytrach nag aelodau o'r blaid sydd mewn grym.
  0
  0
 • Felly, paham fod Llywodraeth Lafur y Cynulliad wedi gwneud toriadau anferth i'r ariannu ar gyfer Tai cymdeithasol a thai fforddiadwy?
  0
  0
 • Felly, paham fod Llywodraeth Lafur y Cynulliad wedi gwneud toriadau anferth i'r ariannu ar gyfer tai cymdeithasol a thai fforddiadwy?
  0
  0