Kerygma sentence example

kerygma
  • Further, the epistles at least echo the faith of the apostolic kerygma.
    0
    0