Iiiiii sentence example

iiiiii
 • 1111111 1111111111I1111111111111111111111111111111111111111111111111111IIII IIIIIIIIII?lllnln1111-1111 IIIIIIm11111 11. ?w?,,??U? ?Iiiii?I Iiiiii IiINI?1111 ?
  0
  1
 • InIl111t111111111111N11111111111N1111111111IIIIIIIIIn1111111uU1111111?m1t111111111111111llttlll???llllll?lllltllllll?h. :;t,y,il11l1 ??IIIIII ?
  0
  1
 • I IIpIIII Iiii iii I I I I I Iiiii I I Iiiiii?Iiiiiiiiiiiiiiiiiiii?Ii?Ii?
  0
  2
 • If we form all the partitions of 6 into not more than three parts, these are 6, 51, 4 2, 33, 411, 321, 222, and the conjugates are Iiiiii, 21iii, 221i, 222, 311i, 321, 33, where no part is greater than 3; and so in general we have the theorem, the number of partitions of n into not more than k parts is equal to the number of partitions of n with no part greater than k.
  0
  2
 • We consider in it a number as made up by the addition of other numbers: thus the partitions of the successive numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, &c., are as follows: I; 2, I I, 3, 21, III; 4, 31, 22, 211, 1111; 5, 41, 32, 311, 221, 2111, I I II I; 6, 51, 42, 411, 33, 321, 311I, 222, 221I, 21III, IIIIII.
  1
  4
  Advertisement