This website uses cookies to ensure you get the best experience. Learn more

hyn

hyn Sentence Examples

 • hyn, hynny.

 • beth sydd yn yr adroddiad: gallwch ddarllen yr union eiriau hyn ar wefan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru.

 • bod angen arian yn hytrach nag unrhyw beth arall ar hyn o bryd.

 • bod gennym lais i bobl hyn yng Nghymru, ac yr ydym yn cefnogi'r mesur hwnnw.

 • O ystyried yr holl bobl sydd mewn cartrefi gofal ar gyfer oedolion, mae'n amlwg bod y ffigurau hyn yn isel iawn.

 • Mae hyn yn arwyddocaol o'r holl broses sydd wedi arwain at y cynnig terfynol hwn.

 • Mae'r ffigur hwnnw yn is na 60 y cant erbyn hyn.

 • Rydw i'n edrych dros y cwm ar hyn o bryd.

 • gan brif weithredwr yr awdurdod datblygu oedd bod hyn yn arferol.

 • Yr ymateb yn y llythyr gan brif weithredwr yr awdurdod datblygu oedd bod hyn yn arferol.

 • mae hyn yn newydd da ond mae angen gwneud llawer mwy.

 • Gwn nad yw hynny'n wir ar hyn o bryd, ond dylai fod yn ofynnol cael caniatâd cynllunio, waeth pa mor uchel ydynt.

 • Rydym yn disgwyl cyfieithiad Cymraeg ar hyn o bryd.

 • Gwn fod gan Aelodau'r Cynulliad o bob plaid yn rhannu rhai o'r pryderon hyn.

 • Hyn knew that he had named the stallion well and even through the toughest terrain, the beast seemed to fly.

 • Mae elfen o weld sut mae hyn yn gweithio.

 • hyn, hynny.

 • Hyn knew that he had named the stallion well and even through the toughest terrain, the beast seemed to fly.

 • Mae elfen o weld sut mae hyn yn gweithio.

Browse other sentences examples →