Handlingar sentence example

handlingar
 • Nordin published during his lifetime Handlingar till uplysning of svenska krigshistorien (Stockholm, 1787-1788).
  0
  0
 • Sundevall in 1835, and was published the following year in its Handlingar (pp. 43-130).
  0
  0
 • Handlingar, 25.
  0
  0
 • Historiska handlingar rorande Skandinaviens historia (Stockholm, 1816-1897, &c.); Svenska Riksdagsakter,1521-1718 (ibid., 1887); Sveriges historia (ibid., 1883-1887); P. Backstrom, Svenska flottans historia (ibid., 1884); R.
  0
  0