Ffordd sentence example

ffordd
 • Mae'n hanfodol ein bod yn mynd ati mewn ffordd wahanol i ddatrys y broblem hon.
  0
  0
 • Cysylltwch â Swyddfa Gwerin y Coed ar 0845 458 9560 os oes gyda chi ddiddordeb mewn cynorthwyo, a hynny mewn unrhyw ffordd.
  0
  0
 • Fodd bynnag, nid yw hynny'n golygu i'r mater allweddol hwn gael ei drin yn synhwyrol mewn unrhyw ffordd.
  0
  0