Felly sentence example

felly
 • Felly, mae angen inni ganolbwyntio ar gyflawni yn ogystal ag ar broses.
  0
  0
 • Nid gwerth am arian yw peth felly a dyna nod amgen y weinyddiaeth hon.
  0
  0
 • Than laid thai on with all thar mycht, 460 Thar mycht men se men felly fycht.
  0
  0
 • Nid felly y mae, pan edrychwch ar y ffigurau.
  0
  0
 • Felly, paham fod Llywodraeth Lafur y Cynulliad wedi gwneud toriadau anferth i'r ariannu ar gyfer Tai cymdeithasol a thai fforddiadwy?
  0
  0
  Advertisement
 • Felly, paham fod Llywodraeth Lafur y Cynulliad wedi gwneud toriadau anferth i'r ariannu ar gyfer tai cymdeithasol a thai fforddiadwy?
  0
  0