Evangelia sentence examples

 • C. Tischendorf, Evangelia apocrypha (2nd ed., Leipzig, 1877), p. 239; E.

  0
  0
 • The more complete recension bears the title ew,ua 'IvpafXLTov I tXoaocov pr)Ta Eis Ta lrac&uca Tou Kvpiov, and treats of the period from the 7th to the 12th year (Tischendorf, Evangelia Apocryphal, 1876, 140-157).

  0
  0
 • - For legends see Tischendorf's Evangelia apocrypha (1863) and Apocryphal Gospels, Ante-Nicene Lib.

  0
  0
 • - Epistolarum libri xiv., Moralium libri xxxv., Regulae pastoralis liber, Dialogorum libri iv., Homiliarum Ezechielem prophetam libri ii., Homiliarum in Evangelia libri These are all printed in Migne's Patrologia Latina.

  0
  0
 • (see Tischendorf, Evangelia Apocrypha', pp. 210-458).

  0
  0
Browse other sentences examples →