Eraill sentence examples

 • Mae ymddiriedolaeth iechyd yn y Gogledd wedi dweud wrthyf ei bod yn sefydlu arferion da gydag awdurdodau lleol ac eraill ar y sail honno.

  0
  0
 • Mae Heddlu Dyfed-Powys yn defnyddio dogfennau a gyhoeddir gan sefydliadau eraill, ac mae rhai ohonynt yn cael eu darparu yn Saesneg yn unig.

  0
  0
 • peri pryder mewn mannau eraill yng Nghymru.

  0
  0
 • Gwn fod hynny wedi peri pryder mewn mannau eraill yng Nghymru.

  0
  0
Browse other sentences examples →