Eil sentence example

eil
  • Chan eil dearbhadh sam bith againn gu bheil beachdan coimhearsnachd na Gàidhlig air atharrachadh bhon uairsin.
    0
    0