Dels sentence example

dels
 • Balari y Jovany (Barcelona, 18 99); Coleccio dels monogra j Las de Catalunya, by J.
  0
  0
 • Capmany in his Memorias historicas sobra la marina, comercio, y artes de la antigua ciudad de Barcelona (Madrid, 1779-1792); and, for its political history, the same work should be consulted, together with Historias e conquestas dels comtes de Barcelona, by T.
  0
  0
 • Pallioppi, Dizionari dels Idioms Romauntschs d'Engiadina ota e basses, &c. (1895); A.
  0
  0