Danmarks sentence example

danmarks
 • See Lund (Troels), Danmarks og Norges Historie i Slutningen of det X VI.
  0
  0
 • See Danmarks Riges Historie.
  0
  0
 • Scharling, Danmarks Statistik (Copenhagen, 1878-1891, 6 vols.).
  0
  0
 • SaXO, Gesta Danorum (Strassburg, 1886); Repertorium diplomaticum regni Danici mediaevalis (Copenhagen, 1894); Ludvig Holberg, Konge og Danehof (Copenhagen, 18 95); Poul Frederik Barford, Danmarks Historic 1319-1536 (Copenhagen, 1885); ib.
  0
  0
 • See Danmarks riges historie.
  0
  0
  Advertisement
 • See Danmarks riges historie, den senere Middelalder, pp. 358412 (Copenhagen, 1897-1905); Erslev, Danmarks historie under dronning Margrethe (Copenhagen, 1882-1901); Hill, Margaret of Denmark (London, 1898).
  0
  0
 • See Danmarks Riges Historie, vol.
  0
  0
 • See P. Oxe's live og levnet (Copenhagen, 1675); Danmarks riges historie, vol.
  0
  0
 • See Peter Edvard Holm, Danmarks indre Historie under Enevaelden (Copenhagen, 1881-1886); Adolf Ditleva Jorgensen, Peter Griffenfeldt (Copenhagen, 1893); Robert Nisbet Bain, Scandinavia cap. x., xi.
  0
  0
 • See Suhr, Tausens Levnet (Ribe, 1836); Danmarks Riges Historie, vol.
  0
  0
  Advertisement