Cael sentence example

cael
 • 51), " de teste Fufio " (Cael.
  0
  0
 • In the pro Caelio he says that Catiline had in him undeveloped germs of the greatest virtues, and that it was the good in him that made him so dangerous (Cael.
  0
  0
 • Fodd bynnag, nid faint o Arian sy'n cael ei wario yw testun y ddadl hon.
  0
  0
 • Mae digon o arian yn cael ei wario yn y gyllideb iechyd, ond defnydd priodol yr arian hwnnw sydd Dan amheuaeth.
  0
  0
 • gall datganiadau meincnod pwnc fod yn un o nifer o bwyntiau cyfeirio sy'n cael eu defnyddio at ddibenion adolygiad allanol.
  0
  0
  Advertisement
 • Nid oes ganddynt yr un problemau â darparu gofal iechyd uniongyrchol gan fod ganddynt ganolfannau galw-mewn sy'n cael eu harwain gan nyrsys.
  0
  0
 • Mae Heddlu Dyfed-Powys yn defnyddio dogfennau a gyhoeddir gan sefydliadau eraill, ac mae rhai ohonynt yn cael eu darparu yn Saesneg yn unig.
  0
  0
 • mor hawdd cael gafael arnynt ar ein strydoedd, er gwaethaf ymdrechion ein heddlu ardderchog.
  0
  0
 • mor fawr yn cael eu hystyried.
  0
  0
 • Gwn nad yw hynny'n wir ar hyn o bryd, ond dylai fod yn ofynnol cael caniatâd cynllunio, waeth pa mor uchel ydynt.
  0
  0
  Advertisement