Bahawa sentence example

bahawa
 • Kami mengakui bahawa orang yang diinspirasikan kadang-kadang boleh silap, tetapi buku yang diinspirasikan oleh Allah (nazil) itu tidak Akan sekali-sekali!
  0
  0
 • Ini telah dimansukh dan digantikan oleh ayat 11, di mana telah diarahkan bahawa laki-laki mesti mendapat 2 Kali Ganda bahagian wanita.
  0
  0
 • kami tidak dapat menerima bahawa dalam jangkamasa 20 tahun sebarang perubahan atau pembetulan adalah amat perlu.
  0
  0