Adenomatous sentence example

adenomatous
  • Over time, certain types of polyps, called adenomatous polyps, may develop into cancer.
    0
    0